Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Vítejte na stránkách Immanuel, z. s.

 

 

 

Kříž

 

Ježíši podali knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno:

"Duch Hospodinův je nade mnou;

proto mne pomazal,

abych přinesl chudým radostnou zvěst;                    

poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění

a slepým navrácení zraku,

abych propustil zdeptané na svobodu,

abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy(L 4,17b-18).

 


 

Immanuel, z. s. je spolkem, jehož základním účelem je napomáhat rozvoji křesťanské pastorační péče s primárním důrazem na Boží uzdravující přítomnost, obnovu osobní identity a vnitřní uzdravení skrze uzdravující modlitbu. Spolek usiluje o naplnění tohoto účelu prostřednictvím rozvinuté sítě dobrovolných spolupracovníků, kteří využívají přínos tohoto pastoračně   poradenského přístupu ve službě dalším lidem. Spolek pořádá konference, semináře, přednášky, nabízí osobní poradenství a podobné aktivity. Vychází z myšlenek L. Payneové a jí blízkých autorů vnitřního uzdravení (Tony Kalma, Mario Bergner, Lin Button).